FAQ2021-06-06T20:53:23+02:00

FAQ

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące edycji plików.
Wszystkie poniższe instrukcje zostały stworzone w oparciu o oprogramowanie Adobe Photoshop. Jednak schemat, zasady działania oraz zastosowania poszczególnych warstw są zawsze takie same niezależnie od używanego oprogramowania.

Instrukcja – Kolaż2021-06-06T21:06:53+02:00

Kolaż – instrukcja

Poniżej opisano jak w kilku prostych krokach spersonalizować kolaż

W tym miejscu możesz zmienić kolor ramek i obramowania (razem).
W celu przełączenia pomiędzy gradientem a kolorem kliknij ikonę oka, aby włączyć lub włączyć widoczność koloru/ gradientu.

 1. GRADIENT
  Aby zmienić kolory gradientu – dwukrotnie kliknij ikonę zmiany koloru, a następnie wybierz gradient jaki zostanie zastosowany do ramek oraz obramowania.
  (Upewnij się, że warstwa „Ramki – kolor” została wyłączona, a warstwa „Ramki – gradient” jest widoczna – ikona oka)
 2. KOLOR JEDNOLITY
  Aby zmienić kolor – dwukrotnie kliknij ikonę zmiany koloru, a następnie wybierz kolor jaki zostanie zastosowany do ramek oraz obramowania.
  (Upewnij się, że warstwa „Ramki – kolor” jest widoczna, a warstwa „Ramki – gradient” została wyłączona – ikona oka)

W tym miejscu możesz edytować obramowanie oraz ramki (osobno).
Aby edytować kolory ramek i obramowania osobno upewnij się, że obie warstwy opisane w pkt 1 zostały wyłączone (ikona oka)

Możesz włączyć lub wyłączyć widoczność obramowania oraz/lub ramek – w tym celu kliknij ikonę oka obok danej warstwy.

 1. OBRAMOWANIE
  Aby zmienić kolor obramowania – dwukrotnie kliknij ikonę zmiany koloru, a następnie wybierz kolor jaki zostanie zastosowany do obramowania
  (Kolor ramek nie zostanie zmieniony)
 2. RAMKI
  Aby zmienić kolor ramek – dwukrotnie kliknij ikonę zmiany koloru, a następnie wybierz kolor jaki zostanie zastosowany do ramek
  (Kolor obramowania nie zostanie zmieniony)

Warstwy te zostały zablokowane tak, aby nie można było ich edytować. Są to warstwy informacyjne lub warstwy niezbędne do prawidłowego działania szablonu.

To jest miejsce, w którym musisz umieścić swoje zdjęcia.

Zdjęcie powinno znaleźć się wewnątrz folderu „Foto X” (X oznacza numer zdjęcia) powyżej warstwy „TUTAJ UMIEŚĆ SWOJE ZDJĘCIE” – dokładnie tak jak zostało to wykonane na widocznym obok przykładzie.

Każdy folder odpowiada za jedno zdjęcie na kolażu. Ilość folderów różni się zatem zależnie od ilości zdjęć dla ilu kolaż został przygotowany. Dla ułatwienia wszystkie foldery zostały oznaczone kolorami.

Instrukcja – Mockup2021-06-06T22:32:53+02:00

Mockup – instrukcja

Poniżej opisano jak w kilku prostych krokach spersonalizować mockup.
W tej instrukcji został użyty mockup wizytówek. Poszczególne nazwy warstw w innych projektach mogą się nieznacznie różnić. Nie zmienia to jednak ich funkcjonalności, ułożenia i ogólnych zasad działania.

Ilość poniższych warstw może się różnić w zależności od danego mockup’u. Zasada działania każdej warstwy jest jednak identyczna.
W poniższym przykładzie widoczne są dwie warstwy projektu co oznacza, ze opisane w tym punkcie kroki powinny zostać wykonane dwa razy (po jednym dla każdej warstwy).

PRO TIP: Warstwę Inteligentną (Smart Object) poznać możesz po małej ikonce dokumentu w prawym dolnym roku miniatury!

Warstwy zmiany projektu. Są to Warstwy Inteligentne (Smart Object) dzięki którym w prosty sposób umieścisz swój projekt w mockup’ie.
Dla ułatwienia warstwy te użyte w mockup’ie zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Aby umieścić swój projekt w mockup’ie:

 1. Dwukrotnie kliknij miniaturkę Warstwy Inteligentnej.
 2. W nowo otwartym oknie umieść swój projekt. Zamień znajdujący się w nim projekt przykładowy na swój własny, a następnie zamknij to okno wybierając „tak” kiedy program zapyta czy zapisać wprowadzone zmiany.
 3. Mockup powinien w tym momencie wyświetlać Twój projekt. Jeśli tak się nie stało upewnij się, że pkt 2 został wykonany prawidłowo, a zmiany zostały zapisane.

W tym miejscu możesz zmienić kolor obiektu głównego mockup’u.

W tym przypadku nazwy warstw mogą nieznacznie się różnić. Przykładowo w mockup’ie wizytówek będzie to „kolor papieru„, a w mockup’ie opakowania „kolor pudełka„. Zmiany te zostały dokonane celowo, aby korzystanie z pojedynczych szablonów było bardziej intuicyjne.

Aby zmienić kolor obiektu – dwukrotnie kliknij ikonę zmiany koloru, a następnie wybierz kolor jaki zostanie zastosowany.

W tym miejscu możesz zmienić kolor lub gradient tła.
W celu przełączenia pomiędzy gradientem a kolorem jednolitym kliknij ikonę oka, aby włączyć lub włączyć widoczność koloru/ gradientu.

 1. GRADIENT
  Aby zmienić kolory gradientu – dwukrotnie kliknij ikonę zmiany koloru, a następnie wybierz gradient jaki zostanie zastosowany do tła.
  (Upewnij się, że warstwa „kolor” została wyłączona, a warstwa „gradient” jest widoczna – ikona oka)
 2. KOLOR JEDNOLITY
  Aby zmienić kolor – dwukrotnie kliknij ikonę zmiany koloru, a następnie wybierz kolor jaki zostanie zastosowany do tła.
  (Upewnij się, że warstwa „kolor” jest widoczna, a warstwa „gradient” została wyłączona – ikona oka)

Warstwy te zostały zablokowane tak, aby nie można było ich edytować. Są to warstwy informacyjne lub warstwy niezbędne do prawidłowego działania szablonu.

Przejdź do góry