Mockup – instrukcja

Poniżej opisano jak w kilku prostych krokach spersonalizować mockup.
W tej instrukcji został użyty mockup wizytówek. Poszczególne nazwy warstw w innych projektach mogą się nieznacznie różnić. Nie zmienia to jednak ich funkcjonalności, ułożenia i ogólnych zasad działania.

Ilość poniższych warstw może się różnić w zależności od danego mockup’u. Zasada działania każdej warstwy jest jednak identyczna.
W poniższym przykładzie widoczne są dwie warstwy projektu co oznacza, ze opisane w tym punkcie kroki powinny zostać wykonane dwa razy (po jednym dla każdej warstwy).

PRO TIP: Warstwę Inteligentną (Smart Object) poznać możesz po małej ikonce dokumentu w prawym dolnym roku miniatury!

Warstwy zmiany projektu. Są to Warstwy Inteligentne (Smart Object) dzięki którym w prosty sposób umieścisz swój projekt w mockup’ie.
Dla ułatwienia warstwy te użyte w mockup’ie zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Aby umieścić swój projekt w mockup’ie:

 1. Dwukrotnie kliknij miniaturkę Warstwy Inteligentnej.
 2. W nowo otwartym oknie umieść swój projekt. Zamień znajdujący się w nim projekt przykładowy na swój własny, a następnie zamknij to okno wybierając „tak” kiedy program zapyta czy zapisać wprowadzone zmiany.
 3. Mockup powinien w tym momencie wyświetlać Twój projekt. Jeśli tak się nie stało upewnij się, że pkt 2 został wykonany prawidłowo, a zmiany zostały zapisane.

W tym miejscu możesz zmienić kolor obiektu głównego mockup’u.

W tym przypadku nazwy warstw mogą nieznacznie się różnić. Przykładowo w mockup’ie wizytówek będzie to „kolor papieru„, a w mockup’ie opakowania „kolor pudełka„. Zmiany te zostały dokonane celowo, aby korzystanie z pojedynczych szablonów było bardziej intuicyjne.

Aby zmienić kolor obiektu – dwukrotnie kliknij ikonę zmiany koloru, a następnie wybierz kolor jaki zostanie zastosowany.

W tym miejscu możesz zmienić kolor lub gradient tła.
W celu przełączenia pomiędzy gradientem a kolorem jednolitym kliknij ikonę oka, aby włączyć lub włączyć widoczność koloru/ gradientu.

 1. GRADIENT
  Aby zmienić kolory gradientu – dwukrotnie kliknij ikonę zmiany koloru, a następnie wybierz gradient jaki zostanie zastosowany do tła.
  (Upewnij się, że warstwa „kolor” została wyłączona, a warstwa „gradient” jest widoczna – ikona oka)
 2. KOLOR JEDNOLITY
  Aby zmienić kolor – dwukrotnie kliknij ikonę zmiany koloru, a następnie wybierz kolor jaki zostanie zastosowany do tła.
  (Upewnij się, że warstwa „kolor” jest widoczna, a warstwa „gradient” została wyłączona – ikona oka)

Warstwy te zostały zablokowane tak, aby nie można było ich edytować. Są to warstwy informacyjne lub warstwy niezbędne do prawidłowego działania szablonu.